Welkom op de website voor het toekomstbeeld centrum Helden

Via deze site kunt u meedenken over de ontwikkeling van het toekomstbeeld van ons centrum. We hebben uw denkkracht hard nodig want we willen dat ons centrum zich zal verbeteren en dat dit zo breed mogelijk gedragen wordt door de inwoners van Helden. 

Lees de Centrumvisie "Toekomstbeeld Centrum Helden" online
Op 19 februari heeft de werkgroep Centrumontwikkeling Helden haar toekomstbeeld voor het centrum van Helden gepresenteerd in het Kerkeböske. Met deze nieuwe centrumvisie heeft Helden een duidelijke stip op de horizon én een ontwikkelstrategie.
Lees meer
Tweede dorpsgesprek 11 september
Op 11 september vindt er een dorpsgesprek plaats in het Kerkeböske. Wij hopen u allen te zien om mee te denken over het toekomstbeeld van Helden centrum. We komen dan met aangescherpte voorstellen. Aanvang 20:00 uur, inloop 19:30 uur.
Lees meer

Hoe werkt de site ?

Op deze site kunt u meedenken over het toekomstbeeld. Dat kan onder de knop : Denk mee!


Waarom dit project ?

Het Dörper Overleg heeft in 2014 een dorpsvisie gemaakt. Daarin is al aangegeven dat we de leefbaarheid en vitaliteit van ons het centrum willen versterken.

Een werkgroep vanuit het Dörper Overleg heeft samen met de gemeente Peel en Maas LOS stadomland gevraagd om dit project te begeleiden. Concreet betreft de opgave het opstellen van een ruimtelijke gebiedsvisie met bijbehorende ontwikkelstrategie die tot doel heeft de leefbaarheid en vitaliteit van Helden te versterken.

 

Hoe ziet het proces eruit ?

We (de werkgroep centrum Dörper Overleg, ambtelijke ondersteuning en LOS stadomland) kiezen voor een open proces waarin iedereen kan meedenken en meedoen. Samen hebben we afgesproken de volgende stappen te zetten, waarvan er aan aantal al gezet zijn.

 

Fase 0: Diagnose

In deze fase brengen we in beeld wat er speelt in Helden. Daarvoor heeft inmiddels een schouw in het dorp plaatsgevonden en zijn een aantal mensen geïnterviewd. Deze stap is inmiddels afgerond.

 

Fase 1: Scenario’s

In deze fase worden allerlei ideeën ontwikkelt hoe Helden centrum zich zou kunnen ontwikkelen, rekeninghoudend met de bevindingen uit fase 0. Deze ideeën worden  vervolgens besproken en verbeterd samen met een werkgroep vanuit het dorp. Dit heeft plaatsgevonden op 15 mei, er waren ruim 30 mensen uit het dorp aanwezig.

Op 29 mei is er een discussieavond in Kerkeböske waarbij het hele dorp is uitgenodigd om mee te denken. Op diezelfde avond is deze website gelanceerd en kunt u meedenken door op de ideeën te reageren. We zitten nu dus in fase 1.

 

Fase 2: Visie

In deze fase wordt een conceptvisie gemaakt. Deze visie wordt weer met de werkgroep besproken en verbeterd. Kort daarna zal er weer een discussieavond in Kerkeböske plaatsvinden waarbij weer het hele dorp is uitgenodigd om mee te denken. De conceptvisie wordt dan ook weer op deze website geplaatst en u kunt weer meedenken.

 

Fase 3: Visie en strategie

In deze fase wordt er een concept boekje gemaakt waarin ook aangegeven wordt hoe we met elkaar gaan werken aan de uitvoering en uitwerking van de visie. Dit boekje wordt besproken met de werkgroep waarna het door het Dörper Overleg wordt aangeboden aan de gemeente.