DE AMBITIE

Helden is een dorp met een heel vitaal verenigingsleven. Het sociale hart van Helden is springlevend. Tevens hebben we in Helden veel overnachtingen van recreanten en dagjesmensen. We hebben best wat te bieden en onze omgeving is mooi. We willen ons dorp nog geschikter maken als sociaal hart en we willen mensen die ons dorp en onze omgeving bezoeken iets bieden en langer vasthouden. Dat ondersteunt de voorzieningen van ons dorp en dus onze leefbaarheid.

Daarvoor moeten we enkele keuzes maken. Die verwoorden we onder de volgende 4 ambities. Onder de knop “kansen” laten we zien wat dat zou kunnen inhouden. We nodigen u daar uit om mee te denken.

Ambitie 1: Versterken van onze trekkers! (en niets doen dat daar van afleidt)
Mariaplein, ons Dorpsplein Het Mariaplein wordt dé ontmoetingsruimte in Helden. Een uitnodigende ruimte met daar omheen zo veel als mogelijk horeca en andere publiekstrekkers. Als we in Helden evenementen organiseren dan vinden ze plaats op het Mariaplein. Hoewel de Molenstraat en het Mariaplein heel verschillend zijn concurreren ze ook met elkaar. Gezien de ontwikkelingen in het uitgaansleven en het feit dat beide trekkers elkaar beconcurreren denken we dat we juist moeten inzetten op h...
Lees meer
Ambitie 2: Heljes pad
We maken een comfortabele route tussen ons dorpsbos en ons dorpsplein. Zo verbinden we alle kwaliteiten met elkaar. Aan het Heljes pad ontdekken we Helden en koppelen we onze trekkers aan elkaar.
Lees meer
Ambitie 3: Herinrichting van de hoofdroutes
De belangrijkste hoofdroutes door ons dorp moeten luwer en aantrekkelijker worden. Het moet prettiger worden om hier te verblijven. Daarbij moeten we ook onderzoeken hoe we het zwaarder verkeer en doorgaand verkeer kunnen weren. Deze wegen gaan door ons centrum en moeten een “centrumgevoel” geven.
Lees meer
Ambitie 4: Oppoetsen van de parels en opknappen van rotte plekken
We gaan de parels die we hebben oppoetsen en nieuwe parels aan Helden toevoegen. Het gaat dan om de kwaliteit van gebouwen, gebouwde objecten, groen en kleine routes die ons dorp toegankelijker maken.
Lees meer