DE AMBITIE

Helden is een dorp met een heel vitaal verenigingsleven. Het sociale hart van Helden is springlevend. Tevens hebben we in Helden veel overnachtingen van recreanten en dagjesmensen. We hebben best wat te bieden en onze omgeving is mooi. We willen ons dorp nog geschikter maken als sociaal hart en we willen mensen die ons dorp en onze omgeving bezoeken iets bieden en langer vasthouden. Dat ondersteunt de voorzieningen van ons dorp en dus onze leefbaarheid.

Daarvoor moeten we enkele keuzes maken. Die verwoorden we onder de volgende 4 ambities. Onder de knop “kansen” laten we zien wat dat zou kunnen inhouden. We nodigen u daar uit om mee te denken.

Ambitie 3: Herinrichting van de hoofdroutes

 

De belangrijkste hoofdroutes door ons dorp moeten luwer en aantrekkelijker worden.  Het moet prettiger worden om hier te verblijven. Daarbij moeten we ook onderzoeken hoe we het zwaarder verkeer en doorgaand verkeer kunnen weren. Deze wegen gaan door ons centrum en moeten een “centrumgevoel” geven.

|