DE AMBITIE

Helden is een dorp met een heel vitaal verenigingsleven. Het sociale hart van Helden is springlevend. Tevens hebben we in Helden veel overnachtingen van recreanten en dagjesmensen. We hebben best wat te bieden en onze omgeving is mooi. We willen ons dorp nog geschikter maken als sociaal hart en we willen mensen die ons dorp en onze omgeving bezoeken iets bieden en langer vasthouden. Dat ondersteunt de voorzieningen van ons dorp en dus onze leefbaarheid.

Daarvoor moeten we enkele keuzes maken. Die verwoorden we onder de volgende 4 ambities. Onder de knop “kansen” laten we zien wat dat zou kunnen inhouden. We nodigen u daar uit om mee te denken.

Ambitie 1: Versterken van onze trekkers! (en niets doen dat daar van afleidt)

 

Mariaplein, ons Dorpsplein

Het Mariaplein wordt  dé ontmoetingsruimte in Helden. Een uitnodigende ruimte met daar omheen zo veel als mogelijk horeca en andere publiekstrekkers. Als we in Helden evenementen organiseren dan vinden ze plaats  op het Mariaplein.

Hoewel de Molenstraat en het Mariaplein heel verschillend zijn concurreren ze ook met elkaar. Gezien de ontwikkelingen in het uitgaansleven en het feit dat beide trekkers elkaar beconcurreren denken we dat we juist moeten inzetten op het Mariaplein als het sociale-hart en horeca-hart van ons dorp. Op de lange termijn zien we voor de Molenstraat geen toekomst als uitgaansstraat. De Molenstraat zal langzaam moeten verkleuren naar een woonstraat.

 

Kerkeböske,  ons dorpshuis

Het Kerkeböske is ons 2e sociale hart. Maar dan in een gebouw. Daar zijn we trots op en dat koesteren we.

 

Heldens bossen, ons dorpsbos

De Heldense Bossen worden volop gebruikt door de inwoners van het dorp en toeristen en recreanten voor buitenactiviteiten. Dat koesteren we en gaan we versterken.

 

Kaupman, onze dorpswinkel

We zijn trots en blij met de winkels die we hebben. Om dat te versterken moeten we hier echt voor kiezen. Dat houdt in dat voor de lange duur de spaarzame winkels en andere publiektrekkers die elders liggen naar de Kaupman zullen verplaatsen. Als het nog steeds niet lukt om voldoende publiekstrekkers te krijgen dan bouwen we de Kaupman om naar wonen en zorg.

 

|