DIAGNOSE

In de dorpsvisie van 2014 zijn al tal van problemen aangegeven. Op basis van enkele gesprekken en waarneming komen we tot de volgende diagnose over het centrum van Helden.

De Kaupman functioneert niet

De Kaupman kampt al vanaf het begin met leegstand. Een belangrijk probleem is het introverte karakter van de Kaupman; van buitenaf is het niet aantrekkelijk en uitnodigend, bovendien is het moeilijk te vinden zowel met de auto als voor voetgangers en fietsers. De inrichting van de buitenruimte is hard en niet praktisch.

|