Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

KWALITEIT VERSTERKEN, PARELS
Wat is het samenbindend verhaal? Buiten de genoemde voorstellen zijn er tal van kleine kansen om de ruimtelijke kwaliteit van het centrum te verbeteren. Die ogenschijnlijk kleine ingrepen kunnen een groot effect hebben. Hieronder geven we een opsomming van verbeteringen. Daarbij zou het wel heel mooi zijn als er een samenbindend verhaal zou zijn dat echt past bij Helden. Tot nu toe is in de gesprekken die wij hebben gevoerd niet echt gelukt om een samenbindend verhaal of thema te vinden.
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (340)
WONEN EN ZORG RONDOM HET CENTRUM
In en rondom het centrum zijn meerdere plekken waarover nagedacht moet worden en de toekomstige invulling ervan. Al deze plekken zouden op termijn omgevormd kunnen worden naar wonen, zeker vanwege de ligging zo dicht bij het centrum is een bijzondere woonvorm met enige vorm van zorg een kans. Echter, binnen Helden zijn de mogelijkheden om te bouwen - vanwege de beschikbare contingenten – beperkt. Dat betekent dat we zullen moeten kiezen welke plekken het meest geschikt zijn voor wonen en waarme...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (304)
ACHTER DE KERK
De open ruimte achter de kerk – waar het patronaatsgebouw stond – zal in de toekomst in ieder geval een functie gaan vervullen als parkeerplaats. Nu we het parkeren van een deel van het Mariaplein weghalen zal dat hier gecompenseerd worden. Ook stellen we voor de ruimte beter toegankelijk te maken door het te verbinden met de Nieuwstraat (via het oude ‘slagerspad’) en ook een pad te maken langs de kerk richting de Kaupman. Zo wordt de kerk met de bijzondere gebouwen eromheen beter leefbaar. ...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (296)
MARIAPLEIN
Het Mariaplein wordt ons vernieuwde dorpsplein met daar omheen zo veel mogelijk horeca en andere publiekstrekkers. Als er evenementen in Helden zijn dan vinden ze hier plaats. De sfeer van het plein wordt dorps, natuurlijk en groen. Alle kwaliteiten van Helden komen hier bijeen en Helden laat zich hier zien. We kiezen ervoor om de weg richting Panningen iets uit te verleggen zodat er meer ruimte ontstaat voor terrassen. Het geheel verleggen van de weg naar de andere zijde, zoals in de vorige di...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (345)
HELJESPAD
Het Heljespad wordt een belangrijke langzaam verkeersroute die het centrum gaat verbinden met de Heldense Bossen. Het wordt een comfortabele, veilige en vooral zeer herkenbare route. Aan die route liggen allerlei activiteiten waaraan inwoners van Helden en recreanten behoefte hebben. De route kan versterkt worden met een trimparcours, een klauterroute, je kunt er perfect skeeleren en de Koeberg wordt aantrekkelijker door er meer zand toe te voegen. Samen zullen we uitwerken wat we aan het Heljes...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (277)
DE KAUPMAN
De Kaupman willen we versterken tot ons “winkelgebied”. Het beeld dat we voor ogen hebben is er een waarin een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van de Kaupman vanaf het Mariaplein ontstaat. Dat bereiken we door een gat te maken in de huidige straatwand en door het poortje naar de Kaupman dicht te maken. Zo ontstaat één heldere hoofdentree. Aan beide zijden van de nieuwe entree is plaats voor winkels of horeca die zowel gericht zijn op het Mariaplein, op de entree en het binnen gebied v...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (356)
MOLENSTRAAT en ROGGELSEWEG
De Molenstraat zal op termijn verkleuren naar een woonstraat. Dat proces heeft tijd nodig, maar dit is wel het beeld waar we op af willen koersen. Winkels en horeca zullen dan verplaatsen naar respectievelijk de Kaupman en het Mariaplein. Hiermee worden deze locaties en het centrum van Helden worden versterkt. De vrijkomende plekken aan de Molenstraat zullen herontwikkeld worden naar wonen. Hier ligt natuurlijk nog wel een opgave, omdat het aantal te bouwen woningen in Helden beperkt is. Heron...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (337)
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]