Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

ARCHIEF - KANSEN VOOR DE MOLENSTRAAT

Let op! U bekijkt nu een archief pagina.

De Molenstraat zal op termijn verkleuren naar een woonstraat. Winkels en horeca zullen dan verplaatsen naar respectievelijk de Kaupman en het Mariaplein. De vrijkomende plekken zullen herontwikkeld worden naar wonen (en zorgwonen). 

Daar waar de Molenstraat/ Roggelseweg en Mariaplein samenkomen is een hogere beeldkwaliteit gewenst. Immers dit is meteen de poort naar het Mariaplein. De hoogwaardige kwaliteit van het plein trekken we door naar deze knoop. Wat betreft functies hoeft hier niet perse wonen te komen, het is immers een voorbode van zowel Mariaplein als de Kaupman. Hier begint het centrum. Op de rotonde komt een verwijzing naar het centrum.

De  route Molenstraaten Roggelseweg - tussen de kruising Van Hillenstraat/ Driessen en de kruising Pastoor Knippenberghstraat - moet  heringericht worden. Precies op genoemde kruisingen liggen belangrijke schoolroutes.

Hoe ziet u de toekomst van de Molenstraat? Hebt u versterkende ideeën?

 

|

Commentaar

 • Molenstraat is een Provinciale Weg, maar zou het niet toch mogelijk zijn om het zware verkeer te weren ? Industrieterreinen zijn te bereiken via Middenpeelweg. Goed plan om een randweg langs Egchel voor te stellen. Dan kan de Molenstraat/Roggelseweg een 30km zone en alleen toegankelijk voor "zwaar" bestemmingsverkeer worden. (net als centrum Meyel) Parkeergelegenheid voor de winkels en horecazaken is te realiseren door alle verpauperde gebouwen inclusief Palladio te slopen en er een appartementencomplex met parkeerplaatsen te bouwen. Beklinkering van de hele weg , wat idd geluidsoverlast bij omwonenden kan veroorzaken, is niet nodig als met kleuren, plantenbakken e.d. gewerkt wordt. Bij de oversteekplaatsen voor schoolgaande jeugd zou ik bij het zebrapad tevens een drempel of plateau plaatsen.
  23-8-2017 21:18:41 Reageer
 • Mogelijk biedt het terrein Palladio een oplossing voor het gebrek aan zorgwoningen en ouderen / levensloopbestendige woningen. De woonfunctie van de Molenstraat wordt hierdoor wel naar een hoger niveau getild. Hierdoor dient nog meer aandacht besteedt te worden aan de verkeersveiligheid van het langzame verkeer, voetgangers en fietsers. Het vervangen van asfalt door klinkers zal nagenoeg niets bijdragen aan het afremmen van de snelheid van het verkeer. Wel zal de geluidbelasting voor de aanwonenden aanzienlijk toenemen, waardoor de leefbaarheid afneemt.
  22-6-2017 10:23:40 Reageer
 • N.
  De Molenstraat zal vooral veiliger gemaakt moeten worden.(drempels, klinkers, snelheidsbeperking, alleen bestemmingsverkeer toelaten). Er liggen enkele leuke zaken die het bezoeken meer dan waard zijn en verder denk ik dan aan de vele kinderen die elke dag de Molenstraat en dadelijk ook de Roggelseweg over moeten steken omdat de Pas binnenkort ook gaat verhuizen. Betrek de Molenstraat meer bij het Mariaplein met Hotel Antiek als middelpunt. (mooie herkenbare plek midden in het dorp).
  20-6-2017 9:52:03 Reageer
 • De Molenstraat is van oudsher een onderdeel van het centrum van het dorp. Juist recent zijn er een aantal vernieuwingen doorgevoerd die zeer welkom zijn voor het aanzicht van het dorp. Denk aan nieuwe bedrijven en vernieuwde horeca en een aantal panden die zijn opgeknapt. Deze goed lopende bedrijven zorgen voor een aanzuigende werking en een bruisende uitstraling. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn waardoor er op de fietsstrook en op de stoep wordt geparkeerd. Dit in combinatie met het vele verkeer is een probleem en levert soms gevaarlijke situaties op. Doorgaand en zwaar verkeer zou moeten worden ontmoedigd. Nu Palladio te koop is ontstaan er kansen om het aanzien van het dorp te verbeteren en parkeerplaatsen te realiseren. De huidige verpaupering van de panden van Palladio haalt de uitstraling van het dorp aanzienlijk naar beneden. Op deze plaats zou wonen en/of woon-zorgconcepten prima passen, in combinatie met parkeerplaatsen en meer groen. De kruising Pastoor Knippenbergstraat moet worden aangepast, o.a. omdat het een schoolroute betreft. Het huidige zebrapad wordt door veel automobilisten genegeerd. Er wordt hard gereden. Misschien is een rotonde haalbaar, dit haalt tevens de snelheid naar beneden. Vanaf dit punt kan dan duidelijk de route naar het centrum worden gemarkeerd , bijvoorbeeld door beklinkering, meer groen (bomen, plantenbakken), 30 km zone en ruime parkeergelegenheid. Juist omdat veel mensen over de Molenstraat het dorp inrijden, kan dit al aangeven dat het de route naar het centrum is en bij rotonde Antiek doorloopt richting Mariaplein en Kaupman d.m.v. doorlopende bestrating en herhalend groen en straatmeubilair.
  13-6-2017 20:21:07 Reageer
 • Het verkeer inderdaad door Helden is een problem en gevaarlijk voor recreatie zoals fietsen en wandelen (bv oversteken en fietspaden) en voor bewoners uit Helden. Ik stel voor de gehele Roggelseweg aan te pakken en niet alleen vanaf de kruising Van Hillenstraat/ Driessen. Bij de oversteekplaats/kruising Grootveldweg (uit het bosje) en Böskesveld wordt veel te hard gereden, daar is een verplichte oversteekplaats voor fietsers, liggen wandelroutes en steken kinderen over naar school. Tevens stel ik voor een parkeerverbod in te stellen op de Roggelseweg, de autos daar gepaarkeerd staan op het fietspad wat een gevaar oplevert voor fietsers. Dit zou heel eenvoudig gerealiseerd kunnen worden met bv het verplaatsen van het bebouwde kom bord en het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen of evt. voetganger/fiets verkeerslichten.
  8-6-2017 14:35:56 Reageer
 • De analyse van het bureau legt de vinger in deze op de zere plek. Zowel de Molenstraat als de Kaupman hadden nooit ontwikkeld moeten worden zoals nu is gebeurd. De sluiting van Palladio zou ik zien als een kans. Verhuis al die activiteit naar het Mariaplein. De Molenstraat is een provinciale weg en zal nooit écht aantrekkelijk worden voor inwoners.
  7-6-2017 19:00:10 Reageer
 • Bedrijfsverplaatsing zal een hele opgave worden, gezien er tegenwoordig best wat goedlopende bedrijven de Molenstraat sieren. Zeker de bedrijven die hier al een jaar of 80 zitten, wat een groot deel van de charme van het bedrijf is, zie ik niet snel op een andere locatie even succesvol zijn. Ook voor het beeld van Helden, zou het jammer zijn als het bruisende karakter van de Molenstraat zal verdwijnen. Als je nu Helden binnen komt rijden via de Molenstraat, ziet iedere bezoeker dat er hier genoeg te doen is! Denk vooral na over de verkeerssituatie. De Molenstraat beter verbinden met het Mariaplein geeft in mijn ogen de grootste kans op een nog bruisender Helden. Daarnaast is er op de Molenstraat nog veel te verbeteren wat betreft verkeersveiligheid. De zebrapaden mogen zichtbaarder (e.v.t. met drempels) en er moet genoeg parkeergelegenheid komen. De auto's die vaak midden op de stoep geparkeerd staan vanwege het bezoek aan een van de leuke bedrijven, zorgen vaak voor hinder zodat mensen niet meer over de stoep er langs kunnen. Ik moet regelmatig met de kinderwagen over de straat heen en dat is enorm gevaarlijk!
  6-6-2017 18:22:30 Reageer
 • Erg belangrijk is om de drukke Molenstraat / Roggelseweg en Kesselseweg verkeersluw te maken. 30 km zone. Het zware verkeer op deze wegen moet daarbij geweerd gaan worden. Alleen dan kan een herinrichting gerealiseerd worden. Het doorgaande en zware verkeer van Kessel naar Panningen kan via de Middenpeelweg. Vanuit Roggel zou dit gerealiseerd kunnen worden mbt een verbindingsweg rondom Egchel om zo verbinding te krijgen met de doorgaande weg op het industrieterrein van Panningen. Door de Molenstraat / Roggelseweg (Kaupman-rotonde) / Kesselseweg anders in te richten ontstaat extra ruimte (plein) waardoor de leefbaarheid bevorderd wordt.
  1-6-2017 6:46:40 Reageer
 • Versterken van de woonfunctie is prima. Zet Dan wel in op hoogwaardig wonen en woon-zorg concepten voor ouderen, zodat er een functionele sociale structuur terugkomt. Wees realistisch als het gaat om bedrijfsverplaatsing. Zorg voor kwaliteit! Denk na over opties om de verkeersdruk te verminderen, zodat de leefbaarheid verbeterd kan worden.
  30-5-2017 10:47:10 Reageer

Geef commentaar