Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

ARCHIEF - KANSEN VOOR HET HELJES PAD

Let op! U bekijkt nu een archief pagina.

Er wordt een comfortabele route gemaakt van de camping naar het Mariaplein. Aan die route liggen allerlei activiteiten waaraan het dorp en recreanten behoefte hebben. De route kan versterkt worden met een trimparcours, een klauterroute, je kunt er perfect skeeleren en de Koeberg wordt aantrekkelijker door er meer zand toe te voegen.

De route krijgt een eigen “Heldense sfeer". In de vormgeving van het kruispunt (Gerris Greuske) waar Heljes Pad samengaat met de weg voor autoverkeer staat duidelijk de fiets voorop.  De inrichting in die delen waar auto en fiets samengaan moet lekker ruim worden vormgegeven. De Kesselseweg zal vanaf de kruising met de Nieuwstraat ingericht worden als 30km gebied. Vrachtwagens worden geweerd. Ter hoogte van Gerris Greuske komt de automobilist op het Heljes pad en heeft het gevoel te gast te zijn.

 

De knoop bij “Gerris Greuske” kan op verschillende manieren worden ontworpen.

Het Heljes pad voert ook over het Mariaplein. Bij de oplossing Mariaplein leest u daar meer over.

Welke ideeën hebt u bij functies aan het Heljes pad ? Hoe ziet u de knoop bij Gerris Greuske? Hoe ziet u de vormgeving van het pad ?

 

|

Commentaar

 • Een rotonde bij de aansluiting Kloosterstraat-Kesselseweg is ook een mogelijke oplossing. Haalt tevens de snelheid uit het verkeer.
  21-6-2017 13:16:58 Reageer
 • N.
  Prima idee, maar zorg wel voor voldoende straatverlichting richting Heldense bossen en vergeet niet het vele verkeer richting Kloosterstraat (voetbal, beugelclub, schutterij en zo dadelijk de Odaschool)
  20-6-2017 11:01:26 Reageer
 • Prima idee, houd echter wel rekening met fietsen en wandelen op 1 pad..... is niet ideal....
  8-6-2017 15:46:51 Reageer
 • Openbare verlichting van het Kerkeboske tot aan de Nachtegaalstraat toevoegen is daarbij een must. Autoverkeer moet daarbij preventief geweerd worden. Door het voor iedereen aantrekkelijker te maken zal ook aantal gebruikers toenemen. Belangrijk daarbij is wel dat zogenaamde "hangplekken" geweerd / bestreden gaan worden. Door de Kesselseweg verkeersluw te maken biedt dit kansen voor het gebied bij Gerris Greuske, en kan dit pad eenvoudig doorgetrokken worden tot aan de Pool.
  1-6-2017 8:11:13 Reageer
 • Wat n geweldig idee! Nu al mijn favoriet! De heldense bossen is n prachtig natuurgebied wat veel mensen, kinderen en honden😉 trekt. Vooral tijdens "rundje koeberg"! Vele mensen willen graag samen of individueel aktief bezig zijn. Leuk om te zien hoe Helden op die zondagmorgen leeft!
  30-5-2017 14:13:13 Reageer

Geef commentaar