Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

ARCHIEF - KANSEN VOOR HET MARIAPLEIN

Let op! U bekijkt nu een archief pagina.

Het Mariaplein wordt het dorpsplein met daar omheen zo veel mogelijk horeca en andere publiekstrekkers. Als er evenementen in Helden zijn dan vinden ze hier plaats.

De sfeer van het plein wordt dorps, natuurlijk en groen. 

Er zijn nog wel een paar echte keuzes te maken. Die keuzes hebben te maken met hoe we ruimte gaan maken voor terrassen en hoe we het verkeer laten rijden. Eén van de ambities is het verkeer langzamer te laten rijden. We zijn nieuwsgierig wat u het beste lijkt.

 

Hebt u aanvullende ideeën voor het Mariaplein? Waarvoor wil u het plein in de toekomst gebruiken? Wat voor sfeer moet het plein hebben?

 

|

Commentaar

 • Behoud van een groene Pool, die vroeger een brink was, doet recht aan onze ontstaansgeschiedenis. Dat moet zeker blijven. Vervanging van bomen mag wel wat forser, de bomenbank kan ze gemakkelijk leveren. Het beeld van de Pool niet veranderen, maar nog meer groenuitstraling geven, zoals bloembakken aan de lantaarnpalen, die overigens in het centrum wel eens geverfd mogen worden! Door een slimme bestrating van de doorgaande weg kun je het dorpshart zeker benadrukken en het verkeer het gevoel geven heel rustig te rijden.
  27-8-2017 11:18:18 Reageer
 • Mijn voor keur gaat zekker uit naar optie 1 maar ik snap niet als ze het centrum van helden toch opnieuw gaan indelen waarom ze de kesselseweg niet langs restaria richting ijssalon jules door de kaupman naar de rottonde laten lopen. uiteraard wel maar 30 km/uur. Dan kunnen ze de rotonde bij hotel antiek weghalen. kun je veel parkeer plaatsen links en rechts van de weg crieeren. de winkels in de kaupman kunnen dan blijven liggen ze komen aan de groten weg teliggen en het mariaplein kan dan een mooi nog groter plein worden met uitzicht op de kerk en lekker veel tarassen. moet je kijken hoe gezellig het dan wordt met de kermis.
  17-8-2017 19:03:40 Reageer
 • Om het hart van Helden meer sfeervol en dus meer leefbaar te maken is het noodzakelijk de verkeerssituatie te wijzigen. Het doorgaande vrachtverkeer op Mariaplein en Kesselseweg moet worden geweerd. In Beringe is dit succesvol gebeurd en ook in andere plaatsen in de buurt is deze maatregel genomen (Meijel en Sevenum). Daarnaast moet de snelheid uit het verkeer worden gehaald. Daarvoor zijn diverse opties denkbaar. Een verbreding van het terras bij De Pool kan hierin worden meegenomen. Bovenstaande heeft gunstige gevolgen voor het pad van Helden maar ook de Molenstraat profiteert hiervan. M.i. moeten de verkeersremmende maatregelen genomen moeten worden in het bestaande tracé (lijndienst Arriva handhaven). Onderzocht zou moeten worden of het terrein ten noorden van de kerk bij het plein betrokken kan worden. Parkeren zou dan daar geconcentreerd kunnen worden als de optie achter de kerk niet haalbaar is.
  22-6-2017 10:46:49 Reageer
 • N.
  Optie 1 maar zorg voor voldoende parkeerplaatsen (liefst aan de achterzijde) en een mooie verbinding richting Molenstraat waar ook enkele bloeiende bedrijven liggen.
  20-6-2017 11:04:51 Reageer
 • Ik kan met het beste vinden in optie 1: laat het plein vooral zo groen mogelijk. Prachtig die grote bomen die voor beschutting tegen de regen en tegen de zon zorgen. Het plein zo open mogelijk zodat zo veel mogelijk activiteiten zich kunnen ontplooien. Om het gebied achter de kerk er bij te betrekken heb ik mijn vraagtekens bij: is het plein niet groot genoeg. Het verkeer weghalen zorgt eerder voor een dooie boel dan dat het voordeel oplevert misschien is er nog iets creatiefs te verzinnen zodat met name vrachtwagens het wel uit hun hoofd laten om hier te rijden. Nu zijn er al een drietal terrassen aan het plein, dat zorgt voor levendigheid en beleving van het plein.
  15-6-2017 15:13:51 Reageer
 • De stoep voor De Pool mag wel wat ruimer. De weg ervoor kun je het beste beklinkeren. Het moet voor voetgangers prettig zijn om op die weg te lopen, bijvoorbeeld richting 't Café. Het Mariaplein zelf moet 'neutraal terrein' blijven. Het plein zou ik ook meer in gaan zetten voor evenementen. De terrassen van de horeca kunnen mooi om het plein heen liggen.
  7-6-2017 19:50:12 Reageer
 • Optie 1 lijkt mi de betere oplossing. Belangrijk is daarbij wel dat het zware verkeer over de Kesselseweg geweerd gaat worden. Door de her-inrichting kan dan gemakkelijk dit een 30 km zone worden. Een extra podium maken tpv het voormalige raadhuis lijkt mij overbodig. Het huidige kiosk zou opgepimpt kunnen worden en een extra bestemming kunnen krijgen. Parkeren achter Apollo bied zeker kansen voor de activiteiten op de Pool.
  1-6-2017 8:27:40 Reageer
 • Optie 3 lijkt wat mij betreft het best. Alleen dan kan het Mariaplein een sfeervol plein worden, met terrassen, groenvoorzieningen en mogelijkheden voor evenementen, waaronder misschien zelfs een schaatsbaan in de winter. Als voorbeeld zou het grote plein in Deurne (Beekman en Beekman) kunnen dienen. Het verkeer kan in optie 3 uitstekend worden weggesluisd en de Kaupman nog steeds bereikt, zeker nu deze ook in de kansen wordt meegenomen en (hopelijk) aangepast.
  30-5-2017 11:05:15 Reageer
 • Optie 3 lijkt wat mij betreft het best. Alleen dan kan het Mariaplein een sfeervol plein worden, met terrassen, groenvoorzieningen en mogelijkheden voor evenementen, waaronder misschien zelfs een schaatsbaan in de winter. Als voorbeeld zou het grote plein in Deurne (Beekman en Beekman) kunnen dienen. Het verkeer kan in optie 3 uitstekend worden weggesluisd en de Kaupman nog steeds bereikt, zeker nu deze ook in de kansen wordt meegenomen en (hopelijk) aangepast.
  30-5-2017 11:04:59 Reageer

Geef commentaar