Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

MOLENSTRAAT en ROGGELSEWEG

De Molenstraat zal op termijn verkleuren naar een woonstraat. Dat proces heeft tijd nodig, maar dit is wel het beeld waar we op af willen koersen. Winkels en horeca zullen dan verplaatsen naar respectievelijk de Kaupman en het Mariaplein. Hiermee worden deze locaties en het centrum van Helden worden versterkt. De vrijkomende plekken aan de Molenstraat zullen herontwikkeld worden naar wonen. Hier ligt natuurlijk nog wel een opgave, omdat het aantal te bouwen woningen in Helden beperkt is. Herontwikkeling van deze straat is wel van groot belang. Daarvoor zullen we dus keuzes moeten maken hoe we met de beperkte mogelijkheden omgaan. De reeds leegstaande locatie Palladio moet snel aangepakt worden om verloedering van de straat te voorkomen.

Daar waar de Molenstraat/ Roggelseweg en Mariaplein samenkomen is een hogere beeldkwaliteit gewenst. Dit is immers de poort naar het Mariaplein. De hoogwaardige kwaliteit van het plein trekken we door naar deze knoop. Wat betreft functies hoeft hier niet nadrukkelijk wonen te komen, het is immers een voorbode van zowel het Mariaplein als de Kaupman. Hier begint het centrum. Op de rotonde komt een verwijzing naar het centrum, dat kan een fraai kunstwerk zijn of iets dat vertelt over Helden en de activiteiten die er plaats gaan vinden.

De  route Molenstraat en Roggelseweg - tussen de kruising Van Hillenstraat/ Driessen en de kruising Pastoor Knippenberghstraat - moet  heringericht worden. De weg zal in de toekomst wel een belangrijke verkeersfunctie houden binnen Helden en de structuur van onze gemeente. Voor het beeld zou het toepassen van klinkers wel heel mooi zijn. Dit is met het oog op geluid en de verkeersfunctie van de weg echter waarschijnlijk niet haalbaar. Bij de herinrichting van de weg willen we meer ruimte geven aan fietsers door bredere fietsstroken te maken en de ruimte voor de auto iets te knijpen. Waar mogelijk willen we de straat ook groener maken. De oversteekplaatsen naar de scholen (Hillenstraat/ Driessen en de kruising Pastoor Knippenberghstraat) zullen veiliger gemaakt worden.

Wat vindt u van dit idee ?

|

Geef commentaar