Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

DE KAUPMAN

De Kaupman willen we versterken tot ons “winkelgebied”. Het beeld dat we voor ogen hebben is er een waarin een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van de Kaupman vanaf het Mariaplein ontstaat. Dat bereiken we door een gat te maken in de huidige straatwand en door het poortje naar de Kaupman dicht te maken. Zo ontstaat één heldere hoofdentree. Aan beide zijden van de nieuwe entree is plaats voor winkels of horeca die zowel gericht zijn op het Mariaplein, op de entree en het binnen gebied van de Kaupman. In dit voorstel krijgt de bakkerij bijvoorbeeld zijn entree aan deze zijde. Aan de zijde van Mariaplein en de entree is ook enige ruimte voor terrassen bijvoorbeeld voor de ijssalon die in het “poortgebouw” een plek heeft.

De huidige auto entree naar de Kaupman zal vervallen, hier ontstaat een wandelpad dat mooi aansluit op de route rondom de kerk. De bestaande winkelpanden worden in dit model iets uitgebreid naar de voorzijde. Hiermee geven we enkele winkels een iets grotere diepte wat efficiënter is. De appartementen daarboven krijgen hierdoor een dakterras en de nieuwe gevel (in combinatie met het dakterras) maken we graag groen zodat de Kaupman ook meer sfeer krijgt.

De parkeerplaats wordt uiteraard heringericht en wordt iets groter, zodat we minder parkeerdruk zullen ervaren. De huidige entree aan de Roggelsweg blijft bestaand voor langzaam verkeer. Het zou mooi zijn deze wat ruimer te maken zodat deze vanuit de Roggelseweg wat meer opvalt.

Uiteraard vraagt het voorstel voor de Kaupman nog om uitwerking.

Daarnaast zijn er 2 discussiepunten die we met u willen bespreken.

Discussiepunt 1: moet de entee niet groter en de bereikbaarheid directer ?

Er zijn stemmen die zeggen dat de zichtbaarheid van de Kaupman nog verder verbeterd moet worden door de Kaupman aan de zijde van de kerk en Mariaplein nog verder open te maken. Er ontstaat dan een groot (parkeer)plein tegenover de kerk. In dat voorstel zou de auto ook directer naar de Kaupman moeten worden geleid bijvoorbeeld door een route over het Mariaplein met direct zicht op de Kaupman.

Wat vindt u van dit idee ?

Discussiepunt 2: wat als het ons niet lukt om de Kaupman ontwikkeld te krijgen met winkels ?

Er zijn stemmen die eraan twijfelen of het zal lukken de Kaupman ontwikkeld te krijgen met winkels volgens het geschetste voorstel. De vraag dient zich dan aan wat dan de toekomst van de Kaupman moet zijn. We zien als alternatief dan een ontwikkeling waarin de supermarkt gehandhaafd blijft en zijn entree hoofdzakelijk zal krijgen aan de zijde van de Roggelseweg. Het binnengebied met omliggende bebouwing (en nieuwe bebouwing) zien we dan transformeren naar een intiem woongebiedje. Het is een mooi plek voor wonen in combinatie met zorg.

Wat vindt u van dit alternatief ?

|

Commentaar

  • Reageer op dit bericht met betrekking tot Discussiepunt 2: wat als het ons niet lukt om de Kaupman ontwikkelt te krijgen met winkels ?
    11-9-2017 11:00:03 Reageer
  • Reageer op dit bericht met betrekking tot Discussiepunt 2: wat als het ons niet lukt om de Kaupman ontwikkelt te krijgen met winkels ?
    11-9-2017 10:59:04 Reageer
  • Reageer op dit bericht met betrekking tot Discussiepunt 1: moet de entee niet groter en de bereikbaarheid director ?
    11-9-2017 10:58:36 Reageer

Geef commentaar