Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

HELJESPAD

Het Heljespad wordt een belangrijke langzaam verkeersroute die het centrum gaat verbinden met de Heldense Bossen. Het wordt een comfortabele, veilige en vooral zeer herkenbare route. Aan die route liggen allerlei activiteiten waaraan inwoners van Helden en recreanten behoefte hebben. De route kan versterkt worden met een trimparcours, een klauterroute, je kunt er perfect skeeleren en de Koeberg wordt aantrekkelijker door er meer zand toe te voegen. Samen zullen we uitwerken wat we aan het Heljespad willen toevoegen.

De route krijgt een eigen “Heldense sfeer". Het materiaal zal comfortabel zijn en uitgesproken qua beeld. We denken nu aan een licht gekleurd betonnen pad met een bijzondere blauwe geglazuurde steen ter verfraaiing. Mogelijk kan het pad licht geven in het donker en reageert de verlichting op beweging; veilige verlichting is in de uitwerking in ieder geval een belangrijk item. Langs het pad zal meubilair worden geplaatst dat over de gehele loop samenhang vertoont.

Op de route – die deels ook voor auto’s toegankelijk is – moet duidelijk zijn dat de fiets hier voorrang heeft. De inrichting in die delen waar auto en fiets samengaan moet lekker ruim worden vormgegeven. De Kesselseweg zal bij voorkeur vanaf de kruising met de Nieuwstraat ingericht worden als 30km gebied. Vrachtwagens worden geweerd. Ter hoogte van Gerris Greuske komt de automobilist op het Heljes pad en heeft het gevoel te gast te zijn. Dit gebied wordt weer stevig in de hagen gezet. Hierdoor wordt het gebied groener en voor auto’s ontstaat een beeld dat men het centrum binnenrijdt waar prettig verblijven belangrijk is. Bij voorkeur wordt voor de rijweg klinkermateriaal toegepast en glad asfalt of beton voor de fiets.

De gehele inpassing van langzaam verkeer en autoverkeer vraagt nog om uitwerking. Onze doelstelling is een herkenbaar en veilig pad.

Het Heljes pad voert ook over het Mariaplein. Bij de oplossing Mariaplein leest u daar meer over.

Wat vindt u van dit idee ?

|

Geef commentaar