Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

MARIAPLEIN

Het Mariaplein wordt ons vernieuwde dorpsplein met daar omheen zo veel mogelijk horeca en andere publiekstrekkers. Als er evenementen in Helden zijn dan vinden ze hier plaats. De sfeer van het plein wordt dorps, natuurlijk en groen. Alle kwaliteiten van Helden komen hier bijeen en Helden laat zich hier zien.

We kiezen ervoor om de weg richting Panningen iets te verleggen zodat er meer ruimte ontstaat voor terrassen. Het geheel verleggen van de weg naar de andere zijde, zoals in de vorige discussieronde besproken, heeft een te grote impact op de andere zijde van het plein en splitst het Mariaplein als het ware.

Het voorstel is nu om de gehele ruimte, inclusief de ruimte rondom de kerk, in één beeld te ontwerpen waardoor het plein als het ware nog wat groter wordt. Daarvoor is het gewenst dat het Heljespad hier een echte langzaam verkeer route gaat worden en het parkeren dus verdwijnt (er is nieuwe ruimte achter de kerk). Het Heljes pad wordt begeleid door enkele markante zitelementen die ook verderop langs het pad zullen voorkomen.

Het Mariaplein zal een aantal gebogen en doeltreffend gekozen paden kennen die de ruimte doorsnijden en de verschillende zijdes van het plein met elkaar verbindt. De ruimte bestaat vooral uit gras met bomen. Op een aantal plekken wordt iets bijzonders toegevoegd of bestaande kwaliteit verbeterd. Zo zal de kiosk door enkele simpele aanpassingen aantrekkelijker worden om echt te gebruiken. Daarnaast kan in de verharding op het plein een waterspeelplaats (de nieuwe pool) ontstaan die als speelplek/ speelplein kan functioneren. Nabij de kerk zien we een plek die met een fraai perk kleur en geur toevoegt aan het centrum. Dit perk geeft ook meer rust nabij de kerk en de daar voorkomende oude graven. We zien volop ruimte voor (uitbreiding van) terrassen. Alle ingrepen en toevoegingen zijn gericht op het versterken van de ontmoetingsfunctie van het plein. De inrichting staat open voor allerlei vormen van gebruik.

Wat vindt u van dit idee ?

|

Commentaar

  • Tijdens de wintermaanden zou een nieuwe en fraaiere kerstverlichting op het Mariaplein een positieve en sfeervolle uitstraling geven aan het centrum. Zie: 'Markt van de Sterren' in Stadje Kempen in Duitsland en de nieuwe kerstverlichting in Beesel-Dorp. De fa. Wijdenes die ook een vestiging in Limburg heeft kan voor ons dorp in de donkere dagen wonderen verrichten! Met low-budget kun je veel....heel veel!
    14-9-2017 19:11:54 Reageer

Geef commentaar