Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

ACHTER DE KERK

De open ruimte achter de kerk – waar het patronaatsgebouw stond – zal in de toekomst in ieder geval een functie gaan vervullen als parkeerplaats. Nu we het parkeren van een deel van het Mariaplein weghalen zal dat hier gecompenseerd worden. Ook stellen we voor de ruimte beter toegankelijk te maken door het te verbinden met de Nieuwstraat (via het oude ‘slagerspad’) en ook een pad te maken langs de kerk richting de Kaupman. Zo wordt de kerk met de bijzondere gebouwen eromheen beter leefbaar. De inrichting kan groener en hoogwaardiger.

Aan de Nieuwstraat kunnen enkele woningen worden gebouwd. Het binnen gebied, eventueel met sanering van bestaande bebouwing, kan op termijn ontwikkeld worden tot een kleinschalig woongebied, een hofje. We zien hier een kans voor bijvoorbeeld zorgwoningen.

Wat vindt u van dit idee ?

|

Geef commentaar