Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

WONEN EN ZORG RONDOM HET CENTRUM

In en rondom het centrum zijn meerdere plekken waarover nagedacht moet worden en de toekomstige invulling ervan. Al deze plekken zouden op termijn omgevormd kunnen worden naar wonen, zeker vanwege de ligging zo dicht bij het centrum is een bijzondere woonvorm met enige vorm van zorg een kans. Echter, binnen Helden zijn de mogelijkheden om te bouwen - vanwege de beschikbare contingenten – beperkt. Dat betekent dat we zullen moeten kiezen welke plekken het meest geschikt zijn voor wonen en waarmee de omgeving ook echt een impuls krijgt. Op bijgaand beeld zijn 4 potentiële ontwikkellocaties aangegeven, waarbij van iedere locatie een aantal positieve en negatieve punten zijn aangegeven. Wij concluderen dat de locaties Palladio en, in mindere mate, “Achter de kerk” het meest geschikt zijn. Dit concluderen wij, omdat beide locaties – indien zie niet aangepakt worden – negatieve effecten op de leefbaarheid kunnen hebben. De locatie Fontein is weliswaar snel beschikbaar, Maar deze voegt minder toe aan de directe woonomgeving. Voor de Kaupman zetten we nu in op versterken met winkels.

Wat vindt u van dit idee ?

|

Geef commentaar