Op bovenstaande kaart ziet u het overzicht van het toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld geeft de richting aan voor verdere uitwerking. Om een goed gesprek te kunnen voeren over dit toekomstbeeld ziet u hieronder 7 vensters waarachter steeds een onderwerp of deelgebied binnen het toekomstbeeld wordt gepresenteerd. We hopen dat u per onderwerp wilt reageren.

TOEKOMSTBEELD

ARCHIEF - KANSEN VOOR DE MOLENSTRAAT
De Molenstraat zal op termijn verkleuren naar een woonstraat. Winkels en horeca zullen dan verplaatsen naar respectievelijk de Kaupman en het Mariaplein. De vrijkomende plekken zullen herontwikkeld worden naar wonen (en zorgwonen). Daar waar de Molenstraat/ Roggelseweg en Mariaplein samenkomen is een hogere beeldkwaliteit gewenst. Immers dit is meteen de poort naar het Mariaplein. De hoogwaardige kwaliteit van het plein trekken we door naar deze knoop. Wat betreft functies hoeft hier niet pers...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (467)
ARCHIEF - KANSEN VOOR  DE KAUPMAN
De Kaupman willen we graag versterken tot “onze dorpswinkel”. De mate waarin dat gaat lukken is onduidelijk. Immers er is al jaren leegstand. Daarom leggen we nu 2 toekomstbeelden voor. • In toekomstbeeld 1 wordt ingezet op een 2e trekken zoals een supermarkt. • In toekomstbeeld 2 gaan we ervanuit dat leegstaande panden ook ingevuld kunnen worden met bijzondere woonvormen.
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (464)
ARCHIEF - KANSEN VOOR HET HELJES PAD
Er wordt een comfortabele route gemaakt van de camping naar het Mariaplein. Aan die route liggen allerlei activiteiten waaraan het dorp en recreanten behoefte hebben. De route kan versterkt worden met een trimparcours, een klauterroute, je kunt er perfect skeeleren en de Koeberg wordt aantrekkelijker door er meer zand toe te voegen. De route krijgt een eigen “Heldense sfeer". In de vormgeving van het kruispunt (Gerris Greuske) waar Heljes Pad samengaat met de weg voor autoverkeer staat duide...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (324)
ARCHIEF - KANSEN VOOR  HET MARIAPLEIN
Het Mariaplein wordt het dorpsplein met daar omheen zo veel mogelijk horeca en andere publiekstrekkers. Als er evenementen in Helden zijn dan vinden ze hier plaats. De sfeer van het plein wordt dorps, natuurlijk en groen. Er zijn nog wel een paar echte keuzes te maken. Die keuzes hebben te maken met hoe we ruimte gaan maken voor terrassen en hoe we het verkeer laten rijden. Eén van de ambities is het verkeer langzamer te laten rijden. We zijn nieuwsgierig wat u het beste lijkt.
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (387)
ARCHIEF - KANSEN  ACHTER DE KERK
Achter de kerk ligt een open terrein waar vroeger het patronaatsgebouw stond. Dit gebied kan ontwikkeld worden tot een kleinschalig woongebied, een hofje. We zien hier een kans voor bijvoorbeeld zorgwoningen. Daarbij kan er ook een route rondom de kerk en kerktuin worden gemaakt en kan het ‘slagerspad’ worden herstelt. Zo wordt de kerk met de bijzondere gebouwen eromheen beter beleefbaar. Om de parkeerdruk aan het Mariaplein te ontlasten zal er ook ruimte moeten zijn voor parkeren.
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (255)
ARCHIEF - KANSEN VOOR NIEUWE PARELS
Er zijn allerlei kleine kansen om de ruimtelijke kwaliteit van het centrum te verbeteren. We zijn nieuwsgierig wat u voor ideeën hebt. • Wij denken dat het toepassen van eigen kleuren in luiken en schilderwerk samenhang kan geven aan het centrum; • De Beatrixboom kan een geweldige zitplek worden; • Het kapelletje kan hersteld worden of op een eigentijdse manier naar verwezen worden; • Sommige panden kunnen door kleine aanpassingen hun oude schoonheid weer tonen (denk aan zandstralen, of...
Lees meer
| Aantal keer vertoont: (295)
Pagina 2 van 2 Eerste 1[2] VolgendeLaatste