DENK MEE !

Als u wilt meedoen aan het gesprek dan kunt u zich hiervoor registreren. U krijgt dan ook meteen een update als er nieuws is. Als u met ons meedenkt en praat dan zijn we vooral heel nieuwsgierig naar uw argumenten. We dagen u dus uit aan te geven wat u ergens van vindt en hoe u denkt dat het bijvoorbeeld beter kan, maar vooral waarom u dat vindt.

 

Hieronder vindt u 3 items:

Diagnose

Hier staan de belangrijkste bevindingen over het huidige functioneren van het centrum.

 

Ambitie

Hier wordt kort weergegeven welke ambitie we hebben voor de toekomst.

 

Kansen?

Hier geven we weer hoe we denken dat we de ambitie kunnen verwezenlijken, welke oplossingen we ons kunnen voorstellen. Hierin zitten ook ideeën die soms tegenstrijdig zijn. We willen heel graag dat u meedenkt over deze oplossingen. Op die manier denkt u natuurlijk ook mee over de ambitie.

We hebben ervoor gekozen om u via de website mee te laten denken over de kansen en de oplossingen. Uiteraard komen deze voort uit de diagnose en de ambitie. Misschien hebt u ook aanvullingen op de diagnose en de ambitie. U kunt deze opmerkingen dan plaatsen bij de oplossingen.

Onze ervaring met online discussies zoals deze is dat het complex is mensen te laten reageren op het juiste onderwerp. Men is geneigd bij één onderwerp direct alle gedachten die men heeft te plaatsen. We willen u vragen dat als u met ons meedenkt dat te doen bij het juiste thema.